facebook
youtube

Zawiadomienie

28 lut 2018

Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej

Zawiadomienie

28 lut 2018

Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wiklino gmina Słupsk (działki nr 59, 78/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

czytaj więcej

Mali ratownicy

28 lut 2018

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej we Wrześciu w grupie Motyli, dzieci poznają tajniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

czytaj więcej

Fizyka dla najmłodszych

28 lut 2018

W dniu 22.02.2018 r. uczniowie klas II a i II b ze Szkoły Podstawowej w Siemianicach uczestniczyli w ciekawej lekcji fizyki przeprowadzonej przez Pana Sebastiana Winsztala.

czytaj więcej

Odpowiedź do ,,Stowarzyszenia Gmina jest Nasza,,

27 lut 2018

Poniżej publikujemy odpowiedź  na wniosek ,,Stowarzyszenia Gmina jest Nasza,, w sprawie pokrycia kosztów wykonanej na zlecenie Stowarzyszenia  analizy do raportu oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie mapy izolini dla przedsięwziecia pod nazwą ,,Budowa zakładu produkcji mączki rybnej oraz olejów rybnych,,

czytaj więcej