facebook
youtube

Kartki Świąteczne

21 mar 2018

Tradycją stało się losowanie kartek świątecznych, które wykonały dzieci i młodzież ze świetlic.W tym roku  wylosowano pięć kartek należące do dzieci ze świetlic w Kukowie, Gałęzinowie. Tym razem szczęście sprzyjało:

czytaj więcej

Wyniki konsultacji społecznych

21 mar 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 09.03.2018 do 16.03.2018 roku do konsultacji poddane zostały następujące projekty uchwał.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

20 mar 2018

27 marca 2018 r. przez Oddział ZUS w Słupsku zostanie zorganizowane  bezpłatnym szkoleniu dla płatników składek. Będzie ono poświęcone ustawodawstwu właściwemu i formularzom A1 dla pracowników i prowadzących działalność.

czytaj więcej

Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty

15 mar 2018

Do wykonania zadania 2- Wycieczka dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Głobinie wybrano ofertę Euro-Tours Sp. z o.o. Sp. K. ze względu na uzyskanie największej ilości punktów oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w zapytaniu cenowym.”

 

czytaj więcej

Wysoka ocena ratingu Gminy

15 mar 2018

Gmina Słupsk uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą sie na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.Przeprowadzenie badania pre-ratingowego dla jednostek samorządu terytorialnego zleciła Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego agencji ratingowej INC Rating Sp. z o.o. z Poznania , podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu.

czytaj więcej