facebook
youtube

Akcja - Zapałka nie ogrzeje

06 lis 2018

1.11.2018r. Wolontariusze SKC działającego przy Szkole Podstawowej w Głobinie (21 osób z kl.V-VIII ) wzięli udział w akcji „Zapałka nie ogrzeje”.Na słupskim starym cmentarzu zbierali na opał dla najbardziej potrzebujących z naszej szkoły izebrali aż 1800 zł.

czytaj więcej

Historia wokół nas

05 lis 2018

Uczniowie ze Szkoła Wrzeście nagrali kolejnego vloga w ramach realizowanego przez nas projektu "Historia wokół nas", dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski z programu Patriotyzm Jutra 2018.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

02 lis 2018

Zapraszamy do zapoznania się z oceną aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

30 paź 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 01.11.2018 do 08.11.2018 roku do konsultacji poddane zostały następujące projekty uchwał:

czytaj więcej

Grupa wsparcia

30 paź 2018

Informujemy, że 6 listopada o godz. 16.30 w Lądowisku Kultury w Redzikowie odbędzie się spotkanie dla rodzin osób niepełnosprawnych. Spotkanie poprowadzi psycholog zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupsku.

czytaj więcej

Z wizytą w pracowni garncarskiej

30 paź 2018

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w ramach projektu zorganizowała w Głobinie warsztaty garncarskie, w których uczestniczyła Grupa Młodzieży Niepełnosprawnej z Głobina ,,Rękodzielni"

czytaj więcej