facebook
youtube

Piękne Jubileusze

28 lis 2018

28 listopada tradycyjnie odbyło się spotkanie Jubilatów Pożyć Małżeńskich. W tym dniu swój Jubileusz świętowali:
Państwo Janina i Władysław Staniuk, Urszula i Tadeusz Szajc, Wanda i Bolesław Michalak.

czytaj więcej

Dzień Seniora w Głobinie

28 lis 2018

W piątek 23 listopada w świetlicy w Głobinie odbył się Dzień Seniora dla mieszkańców Głobina i Stanięcina. Podczas spotkania  uczestniczyła Pani Barbara Dykier  Wójt Gminy Słupsk i Pan Zbigniew Gach  Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, seniorzy mieli okazję spędzić  czas w miłej atmosferze.

czytaj więcej

Spotkanie informacyjne w Bruskowie Wielkim

27 lis 2018

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi prowadzonymi w ramach procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektryczne.

czytaj więcej

Kiermasz Świąteczny

23 lis 2018

Jak co roku zapraszamy wszystkich na Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 11 grudnia 2018 r. (wtorek) oraz 19 grudnia 2018 r. (środa) w godzinach 9-13 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk.

czytaj więcej

I sesja nowej kadencji Rady Gminy Słupsk

23 lis 2018

22 listopada odbyła się I sesja nowej kadencji Rady Gminy Słupsk. Najważniejszymi punktami obrad było złożenie ślubowania przez radnych oraz wójta wybranych w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r.

czytaj więcej

Krok do sukcesu

22 lis 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie "Krok do sukcesu", w ramach którego prowadzona jest rekrutacja na: kursy językowe,
szkolenia i kursy informatyczne, kursy zawodowe grupowe.
 

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

21 lis 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 23.11.2018 do 29.11.2018 roku do konsultacji poddane zostały następujące projekty uchwał:

czytaj więcej