facebook
youtube

Informacja

27 lis 2020

W związku z docierającymi do tut. organu sygnałami związanymi z trudnościami ze zlokalizowaniem adresów porządkowych oraz niektórych obiektów w miejscowości Redzikowo, gm. Słupsk informujemy, że istnieje możliwość zniesienia istniejącej jednej nazwy Redzikowo obowiązującej dla całego obrębu geodezyjnego Redzikowo, gm. Słupsk i utworzenia dwóch nazw, tj. Redzikowo i Redzikowo Osiedle.

czytaj więcej

Zakończenie projektu. Informacja

26 lis 2020

Informujemy, że w dniu 28.10.2020 r. zakończono realizację projekt pt. ,,Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"

czytaj więcej

21 listopada Dzień Pracownika Socajalnego

20 lis 2020

Z okazji Dnia pracownika Socjalnego, wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składam życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie  w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzę aby Wasza praca była źródłem satysfakcji i zawsze budziła szacunek i uznanie.

czytaj więcej

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk

18 lis 2020

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-

czytaj więcej